A közösségi szolgálatról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény6.§ (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése.

Az iskolai közösségi szolgálat fogalma

A köznevelési törvény szerint a „közösségi szolgálat (...) szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.”

Az iskolai közösségi szolgálat sokféleképpen megvalósítható tevékenység, mely az egyén személyiségének fejlesztése mellett a közösség érdekeit is szolgálja.
Az iskola a 9-11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg a közösségi szolgálat teljesítését. Ettől az ütemezéstől indokolt esetben el lehet térni.

A közösségi szolgálat területei:
a)egészségügyi,
b)szociális és jótékonysági,
c)oktatási,
d)kulturális és közösségi,
e)környezet-és természetvédelmi,
f)katasztrófavédelmi,
g)közös sport-és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős emberekkel.

Az iskolai közösségi szolgálat olyan fogadó szervezeteknél végezhető, amelyekkel az iskola együttműködési megállapodást kötött. Egyéb fogadó szervezetnél végzett közösségi szolgálatról az iskolai koordinátorral előzetesen kell egyeztetni.

Az iskola is szervezhet olyan tevékenységet, amely alkalmas közösségi szolgálat teljesítésére.

A 2 tanulót fogadó intézménynek - az egészségügyi területen minden esetben - mentort kell biztosítania. A közösségi szolgálat helyszínén a tevékenység alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető. (A teljesítésbe 16 év alatt a tanítási napokon legfeljebb 2 óra, egyéb napokon legfeljebb 3 óra számítható be, heti 6 óra tanítási időszakban, míg ezeken kívüli időszakban heti 12 óra lehet.) (A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes heti tizennyolc órát teljesíthet.) A helyszínre utazás és a hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.

Módosultak a közösségi szolgálat igazolható óraszámai tudtuk meg a Köznevelési törvény végrehajtási rendeletéből. 133.§ 7. bek.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető.

Ennek lényege, hogy minden tanuló többféle lehetőség közül választhat magának olyan feladatot, amelyet a fogadó intézmény felnőtt képviselője felügyel és irányít. A tanári kapcsolattartás mellett végezhető a közösségi szolgálat folyamatosan.

A kiosztott nyomtatott jelentkezési lap, szülői hozzájárulás kitöltése és aláírása után lehet az iskolai koordinátorral és osztályfőnökökkel együttműködve közösségi szolgálatot vállalni.

Lehetőség szerint megadtuk azoknak az intézményeknek nevét, amelyekkel eddig együttműködési megállapodást kötöttünk az adott területen.

Megállapodási szerződésünk van:

-    Alföld Turista Egyesület Mezőberény
-    Békés Járásbíróság
-    Békés megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
-    Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
-    Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ
-    Békéscsabai Atlétikai Club
-    Békési DAC
-    Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsöde
-    Békési Polgárőrség Közhasznú Szervezet
-    Békési Városvédő és Szépítő Egyesület
-    Dévaványai Általános Művelődési Központ
-    Füzesgyarmati Kastélypark Kft
-    Füzesgyarmati Református Egyházközség
-    Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő testületének Gondozási Központja
-    Hencz-Werstling Birkózó Sportegyesület Gyomaendrőd
-    József Attila Általános Művelődési Központ Mezőhegyes
-    Kerek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde Komádi
-    Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat
-    Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
-    Magyarhomorógi Idősek Otthona
-    MIVA Bölcsi Nonprofit Kft Békéscsaba
-    Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Mezőberény
-    Szent Lázár Alapítvány Békés
-    Tízváros Alapítvány Mezőberény
-    Körös-szögi Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény  Szarvas
-    Legendák Földje Közhasznú Alapítvány Kondoros
-    Mécses Szolgáló Közösségi Egyesülete Mezőberény
-    Nefelejcs Kulturális és Hagyományőrző Egyesület Békés
-    Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége
-    Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsöde
-    Fenntartható Térségért Alapítvány
-    Sarkadi Kinizsi Labdarúgó Egyesület
-    Ujiráz Községi Önkormányzat
-    Bélmegyeri Óvoda és Konyha
-    Bélmegyer Község Önkormányzata
-    Mi egy Másért Gyulai Gyermekekért és Ifjúsági Közhasznú Egyesület
-    Szlovák Általános Iskola Óvoda és Kollégium Szarvas
-    Élet fája Pünkösdi Gyülekezet Békés

Csak olyan tevékenység számít közösségi szolgálatnak, amelyért nem kapnak a diákok fizetést, társadalmilag hasznos és valamelyik közösség javát szolgálja.

Szeretnénk, ha a vidéki tanulók – a lehetőségekhez mérten – a lakóhelyükön végezhetnék ezt a közösségi szolgálatot. Több környező településen is vannak fogadó intézmények, illetve várjuk az Önök által/általatok javasolt helyi intézmények vezetőinek nevét, elérhetőségét, hogy felvehessük velük a kapcsolatot.

A közösségi szolgálat során a tanulók naplót vezetnek, amelyben rögzítik számukra, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytattak, valamint ők is feljegyezhetik élményeiket, tapasztalataikat. Ha van rá lehetőség, javasoljuk, hogy a közösségi szolgálat során a tanulók készítsenek fényképeket, rajzokat, esetleg kisfilmet is a munkájuk dokumentálására.

TÖRVÉNYI HÁTTÉR:
http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=T%C3%B6rv%C3%A9nyi%20h%C3%A1tt%C3%A9r

Reméljük, hogy minden diákunk megtalálja azt a területet és intézményt a lehetőségek közül, ahol örömmel és sikeresen tudja teljesíteni a közösségi szolgálatot.

Egeresi Julianna
a közösségi szolgálat koordinátora

   PROGRAM NAPTÁR

   INFORMÁCIÓK

OM azonosító: 203109

Teljes név: Gál Ferenc Főiskola Békési Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Felnőttképzési ny. sz.: E-000294/2014
Cím: 5630 Békés, Hőzső u. 39.
Tel./Fax: 06 (66) 411-577
E-mail: info[KUKAC]gff-bekes.hu

Fenntartónk és működtetőnk:

Gál Ferenc Főiskola, a Szeged-Csanádi Egyházmegye felsőoktatási intézménye
Cím: 6720 Szeged, Dóm tér 6.
www.gff-szeged.hu

 mtesz banner 2017

banner tiop113gff bekes palyazat fokrol fokra sgff bekes elmenypedagogia

efop 3 3 2 16 2016 00351 c fekvo